Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.ostrorog.net/

 • Data publikacji strony internetowej:2012-12-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Portal jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
– pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisu – deskrypcji,

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny.

Treści niedostępne

 • Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi responsywności, to jest dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace z wiązane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowane jest na grudzień 2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Kalemba
 • E-mail: biblostrorog@poczta.onet.pl
 • Telefon: 61 29 31 723

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
 • Adres: Wroniecka 14
  64-560 Ostroróg
 • E-mail:  biblostrorog@poczta.onet.pl
 • Telefon: 61 29 13 723

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze ( wypożyczalnia dla dorosłych) i (wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży). Budynek jest własnością biblioteki. W bibliotece są dwa wejścia dla czytelników, jedno z nich dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  Do głównego wejścia prowadzi 7 stopni, na których nie ma podjazdu.

W budynku nie ma windy. Wejście do budynku przez drzwi jednoskrzydłowe, przy których znajduję się dzwonek, ma którego dźwięk bibliotekarz schodzi do czytelnika, budynek nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Godziny otwarcia Biblioteki

Poniedziałek    8.00-15.00
Wtorek             8.00-18.00
Środa               8.00-15.00
Czwartek         8.00-16.00
Piątek              8.00-16.00
Sobota nieczynne

„Kolorowe Biblioteki”

tekst alternatywny

LIBRA 2000

tekst alternatywny

BIP

tekst alternatywny

Polecamy

tekst alternatywny Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szamotułach

Licznik odwiedzin